Internet tại Mỹ không còn bình đẳng

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet Mỹ sắp tới có thể tăng hoặc làm giảm tốc độ truy cập website, bóp băng thông dịch vụ của đối thủ…

log in

reset password

Back to
log in